Reglement

Reglement bij deelname aan De Mobiliteitskampioen 2015

Artikel 1. Doel
Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) stimuleert het gebruik van duurzame mobiliteit. Met de verkiezingen van de Mobiliteitskampioen wil LVZ een zelfstandige of ondernemer bekronen die de jury kan vervoeren met een efficiënt, duurzaam en flexibel mobiliteitsplan voor zijn werknemers, klanten, leveranciers, enz.

Artikel 2. Doelgroep
De verkiezing van de Mobiliteitskampioen staat open voor alle zelfstandigen en ondernemers met een vestigingsplaats in Vlaanderen of Brussel.

Artikel 3. Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure
Een kandidatuur is pas geldig als de kandidaat het volledig ingevulde deelnemingsformulier met vragenlijst binnen de gestelde termijn heeft ingestuurd.
Uit de inzendingen maakt de jury van de Mobiliteitskampioen een selectie van vier genomineerden.

De vier genomineerden worden door de organisatoren geïnterviewd voor het magazine Vrij Ondernemen en voor de website http://www.mobiliteitskampioen.be.

De vier genomineerden zijn aanwezig op de prijsuitreiking, het Gala van de Mobiliteitskampioen op donderdag 10 december 2015 te Gent.

Deelname aan de Mobiliteitskampioen is gratis.

Artikel 4. De jury
De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de partners van  de Mobiliteitskampioen. De directeur van LVZ is voorzitter van de jury. De jury streeft unanimiteit na in de beslissing, zoniet beslist de meerderheid van stemmen. De voorzitter heeft geen stemrecht.

Artikel 5. Gevolgen en geschillen
De winnaar van de Mobiliteitskampioen mag twee jaar lang deze titel dragen en ontvangt de trofee de Mobiliteitskampioen 2015.

De genomineerden geven toestemming voor publicatie van hun naam, de naam van de onderneming, de niet-financiële informatie, foto’s en ander beeldmateriaal dat tijdens de verkiezing gebruikt wordt.

Door aan de verkiezing deel te nemen aanvaardt elke kandidaat dit reglement, evenals de beslissing genomen door de jury. Over de beslissing en motivatie van de jury wordt niet gecommuniceerd. Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, organisator van de wedstrijd, oordeelt over elk ander mogelijk geschil.

Brussel, 1 februari 2015

banner-partners-mobiliteitskampioen